Skydda din 
verksamhet från elektroniska angrepp

Vi är experter på IT-säkerhet med fokus på penetrationstest, säkerhetsgranskningar och rådgivning. Vi hjälper dig förebygga angrepp och reducera era sårbarheter. Vi kan bland annat hjälpa er att identifiera risker, granska system och förbättra er it-säkerhetsarkitektur.

Cyberskydd, IT-säkerhetsgranskningar & Penetrationstest

Skydda din organisation och dess tillgångar

Med en ökad digitalisering i samhället har hotbilden mot organisationer drastiskt förändrats. Samtidigt arbetar allt fler medarbetare hemifrån vilket adderar ytterligare komplexitet till IT-säkerhetsarbetet.

Vårt mål är att hjälpa er identifiera och hantera IT-säkerhetsrisker innan de skapar sårbarheter i era system. Vi bistår även vid angrepp och tillser att rätt åtgärder vidtas.

 • IT-säkerhetsarkitektur

  Redan innan ni planerar utveckling eller driftsättning av ett nytt system kan vi hjälpa er med genomgång och analys av IT-säkerhetsarkitekturen. Det gör att ni kan hantera potentialla risker tidigt i projektet och undviker kostsamma justeringar i efterhand.

 • Penetrationstest

  Innan driftsättning, och löpande under ett systems driftstid är det en god idé att genomföra löpande penetrationstester för att identifiera potentiella sårbarheter i era system. Penetrationstest fungerar också som ett kvitto på hur väl IT-säkerhetsarbetet fungerar generellt och i specifika projekt.

 • Rådgivning och bollplank

  Undrar ni hur designval eller implementationer av specifika produkter påverkar er IT-säkerhet? Vi kan hjälpa er med rådgivning kring utformning av system och hur implementation av olika lösningar kan höja er IT-säkerhet.

 • Stöd vid elektroniska angrepp och analys av skadlig kod

  Har ni blivit utsatta för intrång? Eller är ni osäkra på det? Vi kan hjälpa er att hantera incidenter och snabbt få kontroll på läget. Ett intrång sätter organisationen på prov, och vilka åtgärder man vidtar i ett tidigt skede kan få stor påverkan senare. Tveka inte att kontakta oss i ett tidigt skede!